Служба по гражданско състояние

В гражданската служба се намира и службата по гражданско състояние, която между другото отговаря за: 

  • Регистрация на сключен брак
  • Регистрация на новородено 
  • Регистрация на смърт 
  • Признаване на развод в чужбина 
  • Издаване на удостоверения 
  • Удостоверение за семейно положение (за сключване на брак в чужбина) 
  • Сключване на брак 
  • Напускане на църквата
  • Промяна на имена 
  • Признаване на бащинство

За кварталите Биберах (Biberach), Франкенбах (Frankenbach) и Кирххаузен (Kirchhausen) отговарят само съответните квартaлни служби по гражданско състояние в гражданските служби.