Езиково подпомагане в училищата в подготвителни класове (VKL)

В подготвителните класове децата се подпомагат езиково и се подготвят за учебните часове и за интегриране в редовните класове. Насърчителни мерки има за всички класове в началните и специализираните училища, обединените училища, средните училища и гимназиите. При началните училища (6 до 10 години) децата принципно получават място в училищния район по местоживеене. При VKL на средните училища (10 до 15 години) веднъж месечно се провеждат тестове по математика и английски език. С участието на Clearingstelle след това се дават препоръки за различни видове училища и на учениците се предлага подходящо място в училище.