Интеграционни курсове

Интеграционният курс се предлага на всички чуждестранни граждани и на немски граждани с миграционен произход. Вие получавате достатъчно познания по немски език (ниво B1) и знания за правния ред, както и за немската култура и история (ориентировъчен курс).

Общият интеграционен крус обхваща 600 часа езиков курс както и 100 часа ориентировъчен курс. Освен общия интеграционен курс се предлагат и специални интеграционни курсове, като

  • Интеграционен курс за младежи (1000 часа)
  • Интеграционен курс за родители (1000 часа)
  • Курс за ограмотяване (1000 часа)

Курсовете се подпомагат от държавата (BAMF).
Участникът заплаща собствен дял от 1,95 € за учебен час.

В зависимост от Вашия произход (напр. гражданин на ЕС, късен преселник) или Вашия титул за пребиваване, има различни нормативни уредби за участието и разходите.