Немски език за деца и младежи

Също и за децата и младежите е важно да разбират добре немски език и да го владеят, за да имат възможно най-добрите шансове за добро образование. Затова в детските градини в Хайлброн има интегрирани или допълнителни предложения за езиково подпомагане за Вашето дете. Насърчителните предложения постоянно се напасват на новите ситуации и на индивидуалните нужди.