Uznanie uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe

Chcąc ubiegać się jako międzynarodowy student o przyjęcie na niemieckojęzyczne studia i mając uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zdobyte za granicą proszę zwrócić się najpierw do Studium przygotowawczego w Konstancji (Center for International Students). Tam można starać się o uznanie ojczystego uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Dla niemieckich obywateli, którzy za granicą zdobyli uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, uznawanie następuje poprzez jednostkę uznawania świadectw Prezydium Okręgu Administracyjnego (niem. Regierungspräsidium) w Stuttgarcie. ­Pragnąc podjąć studia na innej uczelni niż HHN najlepiej poinformować się tam bezpośrednio o warunkach przyjęcia i postępowaniu aplikacyjnym.