Próbny bilet

Witamy w regionie HNV

Przeprowadziliście się Państwo do Heilbronnu i nie korzystacie jeszcze ze środków transportu publicznego? W takim razie proszę odebrać szczególny prezent na powitanie: próbny bilet [niem. SchnupperTicket].

SchnupperTicket to nie odrębna oferta taryfowa. Za pomocą tego biletu można wypróbować ofertę związku komunikacji miejskiej HNV, a zatem połączenia autobusowe i kolejowe. I to całkiem za darmo i niezobowiązująco.

Co trzeba zrobić? Proszę zgłosić się do jednego z Urzędów ds. Obywatelskich czy też w Urzędzie Miasta. Tam każdemu nowemu obywatelowi miasta zostanie przekazany pakiet HNV z informacjami dotyczącymi publicznej komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Pakiet HNV zawiera na każdego członka rodziny (dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia) kartę do zamówienia bezpłatnego biletu SchnupperTicket. Na kartę należy wpisać pełne imię i nazwisko, nowy adres i datę rozpoczęcia ważności biletu. Od tej daty rozpoczyna się indywidualna faza testowa w autobusach i pociągach HNV. Całkowicie wypełnione karty proszę przesłać pocztą do HNV lub oddać je osobiście. Następnie otrzymacie Państwo swój indywidualny SchnupperTicket i możecie przez dwa tygodnie bezpłatnie wypróbować publiczną komunikację miejską i podmiejską w regionie HNV.

HNV chętnie Państwa wesprze i odpowie na pytania w trakcie fazy próbnej.

Związek komunikacji Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) jest partnerem dla wszystkich, którzy poruszają się publicznymi środkami komunikacji. Szybka kolej miejska, autobusy miejskie jak i liczne autobusy regionalne łączą Heilbronn z regionem i zapewniają w związku 21 przedsiębiorstw transportowych trwałą mobilność przyjazną środowisku. Oferta połączeń autobusowych, kolejowych i szybkiej kolei miejskiej w regionie HNV są powodem do dumy: linie autobusów miejskich jeżdżą z reguły w odstępie 15 minut, szybka kolej miejska co 20 minut a autobusy regionalne i pociągi co 30 minut. Rozkład jazdy jest dostęny online oraz w centrach obsługi klienta HNV.

Dodatkowo na stronie www.hnv.land znajdziecie Państwo praktyczne i interesujące informacje dotyczące trwałej mobilności szczególnie dla nowych mieszkańców miasta. Trwała mobilność obejmuje również pieszych i rowerzystów.

Willkommen im HNV-Land

Sie sind neu nach Heilbronn gezogen und nutzen noch keine öffentlichen Verkehrsmittel? Dann holen Sie sich jetzt ihr ganz besonderes Willkommensgeschenk: Das SchnupperTicket.

Das SchnupperTicket ist kein eigenes Tarifangebot. Der Name verrät es schon. Mit diesem Fahrschein kann ins HNV-Angebot hineingeschnuppert, also das Bus und Bahn fahren ausprobiert werden. Und zwar völlig kostenlos und unverbindlich.

Und so geht’s: Melden Sie sich in einem der Heilbronner Bürgerämter an. Dort überreichen die Servicemitarbeiter jeder Neubürgerin und jedem Neubürger ein HNV-Paket mit Informationen zum öffentlichen Personen Nahverkehr. Das HNV-Paket enthält pro Familienmitglied (Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre) eine Anforderungskarte, mit der Sie ein kostenloses SchnupperTicket anfordern können. Auf dieser Karte tragen Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre neue Adresse und das Startdatum ein. Ab dem Startdatum beginnt Ihre persönliche Testphase in den Bussen und Bahnen des HNV. Die vollständig ausgefüllten Karten senden Sie per Post an den HNV oder geben diese dort persönlich ab. Anschließend erhalten Sie Ihr persönliches SchnupperTicket und können damit zwei Wochen lang kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr im HNV-Land ausprobieren.

Der HNV unterstützt Sie und beantwortet Ihnen gerne Fragen während Ihrer Schnupperphase.

Der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) ist der Ansprechpartner für alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Die Stadtbahnen, Stadtbusse sowie zahlreiche Regionalbusse verbinden Heilbronn mit der Region und sorgen im Verbund mit 21 Verkehrsunternehmen für eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität. Das Bus-, Bahn- und Stadtbahnangebot im HNV-Land kann sich sehen lassen: Stadtbuslinien fahren in der Regel alle 15 Minuten, Stadtbahnen alle 20 Minuten, Regionalbusse und Züge alle 30 Minuten. Fahrpläne bekommen Sie online und in den HNV-KundenCentern.

Übrigens: unter www.hnv.land finden Sie Nützliches und Wissenswertes rund um die nachhaltige Mobilität speziell für Neubürgerinnen und Neubürger. Nachhaltige Mobilität beinhaltet auch den Fußgänger und den Radfahrer.