Wspólnoty wyznaniowe

Podobnie jak różnorodne są kultury, również wspólnoty religijne i wyznaniowe oraz światopoglądy w Heilbronnie cechuje różnorodność. Reprezentowanych jest tutaj znacznie więcej religii niż tylko największe religie świata. Dla wielu ludzi wiara jest istotnym elementem w życiu dającym siłę i oparcie w różnych sytuacjach życiowych. Nie wszyscy jednak należą do któreś z religii. Ponieważ mamy w Niemczech wolność religii, każdy może zadecydować za siebie, czy i do której wspólnoty religijnej czy wyznaniowej chce należeć. Dalsze informacje znajdują się w internecie lub poprzez osoby kontaktowe niektórych organizacji ds. migrantów.

Wspólnoty wyznaniowe Heilbronn:

Dalsze informacje: