Prawo jazdy

Wydział praw jazdy jest jednostką, w której znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania związane z zezwoleniem na prowadzenie pojazdów. Aby otrzymać prawo jazdy trzeba mieć stałe miejsce zamieszkania w Niemczech, tzn. przynajmniej 185 dni w roku mieszkać w Niemczech. Posiadacze ważnego zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych z jednego z krajów UE lub EOG z reguły nie muszą przepisywać prawa jazdy. Z reguły jest ono ważne do wygaśnięcia ważności. Jeśli prawo jazdy zostało zdobyte w państwie trzecim* jest ono ważne z reguły od momentu zameldowania w Niemczech dalsze 6 miesięcy, zanim musi być przepisane. W przypadku krajów spoza UE rozróżnia się między tzw. państwami wg załącznika 11 i państwami trzecimi. Dla państw wg załącznika 11 obowiązują specjalne regulacje. Do jakiego państwa należy Państwa kraj pochodzenia, otrzymacie Państwo informacje w wydziale praw jazdy.

Następujące dokumenty potrzebne są do przepisania zagranicznego zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych stawiając się osobiście:

  • aktualne, biometryczne zdjęcie
  • dowód osobisty, paszport
  • pierwsze potwierdzenie zameldowania (przybycie do Niemiec)
  • zaświadczenie o badaniu wzroku
  • ważne zagraniczne prawo jazdy.

W przypadku zagranicznego prawa jazdy z państwa trzeciego konieczne są dodatkowo:

  • tłumaczenie wykonane przez uznany automobilklub lub tłumacza przysięgłego
  • ewentualny teoretyczny i praktyczny egzamin
  • zaświadczenie o odbytym kursie pierwszej pomocy.

W celu przepisania prawa jazdy klas C, CE, D, DE obowiązują dalsze regulacje.

Proszę już podczas zgłaszania stałego miejsca zamieszkania o skontaktowanie się w sprawie zagranicznego zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych, aby wyjaśnić kwestie ważności bądź przepisania.

Dalsze informacje