Rok prekwalifikacyjny Praca / zawód z naciskiem na naukę języka niemieckiego (VABO)

Wsparcie językowe w ramach klasy VAB0 skierowane jest do młodzieży z tłem migracyjnym (15 do 19 lat) słabo lub w ogóle nie władajacej językiem niemieckim. Młodzież przygotowywana jest do kształcenia zawodowego dzięki połączeniu teorii i praktyki. Główny nacisk kładzie się przy tym na naukę języka niemieckiego. Również tutaj przeprowadzane są różne testy z matematyki i języków.

Utworzenie jednostki koordynującej wspieranie językowe w szkołach zagwarantowane jest szybkie przydzielanie miejsc w szkołach dla nowoprzybyłych mieszkańców w celu wsparcia integracji i nauki języka.