Kultura i slobodno vrijeme

Kulturna scena u Heilbronnu je veoma aktivna i nudi brojne mogućnosti kako provesti slobodno vrijeme. Osim tjednog sajma (utorkom, četvrtkom i subotom) održavaju se i redovite godišnje priredbe, kao što su 

  • Konjski sajam (veljača/februar) 
  • Trollinger maraton*) (svibanj/maj)
  • Pučka/narodna fešta Unterländer (srpanj/jul) 
  • Heilbronnsko vinsko selo (rujan/septembar), 
  • Heilbronnska lučki sajam/lončarski sajam, listopada(oktobar) i 
  • Božićni sajam (studeni/prosinac / novembar/decembar)

Za živahan grad kulture i slobodnog vremena valja primjerno navesti i slijedeće institucije za obrazovanje, kulturu i sport.

Daljnje informacije

*) Trollinger = vrsta crnog vina