Ηλικιωμένοι

Ηλικιωμένες και ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένες και οι ηλικιωμένοι βρίσκουν στη Χαϊλμπρόν τα πάντα ώστε να ζήσουν μία ενεργή ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα: κοντινές δυνατότητες φροντίδας, καλό οδικό δίκτυο μέσων μαζικής μεταφορά και πολλές προσφορές για τον ελεύθερο χρόνο και τον πολιτισμό.

Κέντρο φροντίδας Χαϊλμπρόν
Το κέντρο φροντίδας είναι σημείο αναφοράς πληροφόρησης για όλους τους χρίζοντες φροντίδας και τους οικείους τους. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις απαιτούμενες βοήθειες και τις υποστηρικτικές παροχές σε περίπτωση ανάγκης φροντίδας. Επιπλέον, το κέντρο φροντίδας συντονίζει και δικτυώνει κοντινές στον τόπο κατοικίας προσφορές γύρω από τη φροντίδα.

Οδηγός ηλικιωμένων
Ειδικές πληροφορίες για τους ηλικιωμένους συνοψίζονται και στον «Οδηγό για  ηλικιωμένες/ηλικιωμένους- φιλική προς τους ηλικιωμένους Χαϊλμπρόν». Το φυλλάδιο διατίθεται δωρεάν στην υπηρεσία οικογένειας, νεολαίας και ηλικιωμένων, σε όλες τις υπηρεσίες πολιτών και στο γραφείο Ηλικιωμένων. Το φυλλάδιο διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο.