Πρόλογος Διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξης

Αγαπητές νέες πολίτισσες, αγαπητοί νέοι πολίτες,

ετησίως έρχονται αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών στη Χαϊλμπρόν. Έχουν διαφορετικούς λόγους για αυτό: Πολλοί κλήθηκαν από επιχειρήσεις και εργάζονται εδώ. Πολλοί άνθρωποι έρχονται να βρουν τις οικογένειές τους, θέλουν να σπουδάσουν εδώ, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρώπης, είναι πρόσφυγες ή μετοίκισαν λόγω της αγάπης. Σας καλώς ορίζουμε όλους σας στην πόλη μας και χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας να ζήσετε εδώ και να γίνεται ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Λόγω ότι οι δομές της καθημερινότητάς μας συχνά είναι πολύ διαφορετικές από τη χώρα προέλευσής σας, συνοψίσαμε για εσάς στο τμήμα Β του φυλλαδίου περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα άφιξη στη Χαϊλμπρόν. Εδώ θα βρείτε περαιτέρω υπευθύνους και σημεία επαφής, οι οποίοι σας συμβουλεύουν, πληροφορούν και μπορούν να διευκολύνουν την πορεία σας εντός της κοινωνίας της Χαϊλμπρόν. Ελπίζουμε, έτσι οι δομές μας να γίνουν καλύτερα κατανοητές.

Σε περίπτωση που λείπουν σημαντικά θέματα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε  μαζί μας, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τυχόν κενά στη σελίδα υποδοχής μας στο διαδίκτυο.

Roswitha Keicher

Διευθύντρια
Διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξης

Αγαπητές νέες πολίτισσες, αγαπητοί νέοι πολίτες,

Μία πετυχημένη ένταξη ξεκινάει με τον πολιτισμό υποδοχής. Το καλωσόρισμα μόνο όμως, δεν είναι αρκετό. Καλή δομή και μια θετική στάση απέναντι στη νέα κατάσταση, είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις ένταξης ανθρώπων από άλλες χώρες. Αυτή η αμοιβαία γνωριμία δεν είναι σημαντική μόνο στην αρχή, αλλά μια συνεχής διαδικασία για μια ειρηνική συνύπαρξη με πολυμορφία και διαπολιτισμικότητα.

Το συμβούλιο συμμετοχής και ένταξης λέει σχετικά με το θέμα: «Το καθήκον μας είναι να μεσολαβούμε στο διάλογο μεταξύ των πολιτισμών. Δουλεύουμε για μια συνεργασία των πολιτών της Χαϊλμπρόν, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Διότι η πολυμορφία των πολιτισμών αποτελεί μέρος της ταυτότητας της πόλης, όπως και το fesche Käthchen και η εντυπωσιακή εκκλησία Kilianskirche. Ευχόμαστε η Χαϊλμπρόν να γίνει κατοικία για όλες τις εθνικότητες που ζουν εδώ, και αγωνιζόμαστε ενεργά για αυτό. Το Συμβούλιο θεωρείται και δίκτυο των πολιτισμών, προς όφελος όλων των πολιτών της Χαϊλμπρόν.»

Στο ονομα του συμβούλιο συμμετοχής και ένταξης