Μαθήματα ένταξης Νεολαίων

Τα μαθήματα ένταξης  νεολαίων είναι μαθήματα γλώσσας για νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο 16-27 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη κατακτήσει το λατινικό αλφάβητο. Στόχος των μαθημάτων ένταξης νεολαίων είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες των νέων για μια θέση εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο κάθε κύκλος μαθημάτων αποτελείται από 1000 μαθήματα. Η διάρκεια εξαρτάται από το αντίστοιχο επίπεδο γλώσσας. Όταν δεν έχετε καμία γνώση της γερμανικής γλώσσας, θα χρειαστείτε για έναν κύκλο μαθημάτων περίπου 10 μήνες. Μπορείτε να υποβληθείτε σε μία αρχική δοκιμασία αξιολόγησης στο φορέα των μαθημάτων. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με τις εξετάσεις "εξετάσεις γερμανικής γλώσσας για μετανάστες (DTZ)" επιπέδου Β1 και κοστίζει 1,95€ την ώρα. Εάν ολοκληρώσετε τα μαθήματα επιτυχώς εντός 2 ετών, σας επιστρέφεται το 50% των δαπανών. Δεν πληρώνετε καθόλου εάν λαμβάνετε:

  • Επίδομα ανεργίας ΙΙ,
  • Επίδομα διαβίωσης ή
  • άλλη οικονομική ενίσχυση.

Αιτήσεις, πχ για έγκριση ή απαλλαγή από έξοδα, μπορείτε να υποβάλετε στον φορέα των μαθημάτων.