Εντεταλμένη προσφύγων

Από τον Ιανουάριο 2016 υπάρχει εντεταλμένη προσφύγων στην πόλη της Χαϊλμπρόν.  Εργάζεται στην υπηρεσία για οικογένεια, νεολαία και ηλικιωμένους και ασχολείται με όλα τα θέματα της προσφυγικής εργασίας της Χαϊλμπρόν. Η εντεταλμένη προσφύγων, είναι σε επαφή με τις διάφορες υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς στην πόλη της Χαϊλμπρόν και οργανώνει και συντονίζει, μεταξύ άλλων, έργα σχετικά με το προσφυγικό. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη συνεργασία με την ομάδα εργασίας προσφύγων και τους εθελοντές/ στα σημεία υποδοχής και διαμονής των προσφύγων.