Μετοίκιση συγγενών

Ζείτε στη Χαϊλμπρόν και θέλετε να μετοικίσει και η οικογένειά σας που ζει στο εξωτερικό; Αναλόγως από πού κατάγεστε, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, οι οποίοι εξηγούνται παρακάτω. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στην αρχική σελίδα της γερμανικής διπλωματικής υπηρεσίας στη χώρα στην οποία κατοικεί μόνιμα το άτομο που επιθυμεί να μετοικίσει.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα „Μετοίκιση συγγενών“: www.bamf.de