Kërkim për vende pune

Nëse ju dëshironi të punoni, ju duhet të bëheni aktiv vetë dhe të kërkoni punë. Ka shumë rrugë të gjendet një vend pune, për shembull nëpërmjet:

 • agjencisë për punën në Hailbron
 • qendrës së punës në Hailbron
 • gazetave me shpallje vendesh pune 
 • internetit (Jobbörsen - bursat e punëve)
 • faqeve të internetit të ndërmarrjeve
 • firmave për punë me afat
 • regjistrimit tek një rrjet social për kontakte profesionale

Informacione të mëtejshme:

Nëse ju dëshironi të punoni, ju duhet të bëheni aktiv vetë dhe të kërkoni punë. Ka shumë rrugë të gjendet një vend pune, për shembull nëpërmjet:

 • agjencisë për punën në Hailbron
 • qendrës së punës në Hailbron
 • gazetave me shpallje vendesh pune 
 • internetit (Jobbörsen - bursat e punëve)
 • faqeve të internetit të ndërmarrjeve
 • firmave për punë me afat
 • regjistrimit tek një rrjet social për kontakte profesionale

Informacione të mëtejshme: