Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy
Zasiłek wychowawczy zapewnia po narodzinach dziecka dobry start we wspólne życie z nowym członkiem rodziny. Rodzice mogą wybrać między pobieraniem dotychczasowego zasiłku wychowawczego (podstawowy zasiłek wychowawczy - Basiselterngeld) a pobieraniem zasiłku wychowaczego Plus (ElterngeldPlus) albo połączyć obydwa, jeśli dziecko urodziło się po 01.07.2015.

Podstawowy zasiłek wychowawczy
Podstawowy zasiłek wychowawczy (Basiselterngeld) wypłacany jest matkom i ojcom na okres do 14 miesięcy, który mogą sobie dowolnie między sobą podzielić. Jeden z rodziców może wziąć przynajmniej dwa i najwięcej 12 miesięcy dla siebie. Osoby samotnie wychowujące i pobierające zasiłek wychowawczy dla wyrównania straconych dochodów mogą wykorzystać pełne 14 miesięcy zasiłku wychowawczego.

Zasiłek wychowawczy Plus
Zasiłek wychowawczy Plus (ElterngeldPlus) jest przeznaczony dla matek i ojców pragnących powrotu do pracy na niepełny etat w trakcie pobierania zasiłku wychowawczego. Z jednego dotychczasowego miesiąca zasiłku wychowawczego powstaną dwa miesiące ElterngeldPlus. Gdy matka i ojciec zdecydują się równocześnie pracować przez 4 miesiące po 25 do 30 godzin tygodniowo, aby tym samym podzielić między siebie czas opieki nad dzieckiem, zdobędą dodatkową premię partnerską w formie dodatkowych 4 miesięcy ElterngeldPlus na każdego rodzica.