Pakiet edukacyjno-partycypacyjny

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli z rodzin o niskich dochodach mają prawo do dodatkowych świadczeń z tzw. "Pakietu edukacyjno-partycypacyjnego". Ułatwia on dostęp w społecznym i kulturalnym życiu. Na przyznanie świadczeń w ramach edukacji i uczestnictwa konieczny jest osobny wniosek na każde dziecko, który można otrzymać w Jobcenter miasta Heilbronn, w Urzędzie ds. Rodziny, Młodzieży i Seniorów lub w jednym z Urzędów Spraw Obywatelskich (Bürgeramt) w obrębie miasta Heilbronn.

Dalsze informacje & formularze