Zameldowanie

Zameldowanie w Urzędzie Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt)
Każdy, kto przeprowadza się do Niemiec lub w obrębie Niemiec ma obowiązek zameldowania się w ciągu dwóch tygodni w mieście lub gminie. Nowi mieszkańcy, którzy przybywają do Heilbronnu, meldują się w Urzędzie  Obywatelskim w mieście Heilbronn. Dla każdego nowego mieszkańca powiatu stosowna jest odpowiednia gmina. Zameldowanie w mieście Heilbronn odbywa się w zależności od spełnionych warunków albo bezpośrednio w Urzędzie ds. Cudzoziemców albo w jednym z miejskich  Urzędów Spraw Obywatelskich.

W Urzędach Spraw Obywatelskich miasta Heilbronn muszą zameldować się następujące osoby:

  • Osoby, które już mieszkają w mieście Heilbronn
  • Osoby z państw UE i EOG
  • Osoby z ważnym dokumentem pobytowym (np. zezwolenie na pobyt, zezwolenie na osiedlenie się)

Jeśli zameldujecie się Państwo w Urzędzie Spraw Obywatelskich miasta Heilbronn, dostaniecie Państwo wsparcie dzięki przewodnikowi oferowanemu w 16 językach. Do zameldowania proszę przynieść ważny paszport i/lub dowód osobisty jak i dokument pobytowy wszystkich członków rodziny, którzy również się przeprowadzają.

Zameldowanie w Urzędzie ds. Cudzoziemców
Nowi obywatele przybyli do Heilbronnu, którzy nie są obywatelami UE i nie posiadają zezwolenia na osiedlenie się, zgłaszają się w Urzędzie ds. Cudzoziemców w Ratuszu. Do zameldowania proszę zabrać ze sobą dokumenty pobytowe (np. zezwolenie na pobyt, wizę) oraz wypełnione potwierdzenie wynajmującego.