Niebieska karta

Niebieska karta UE jest dokumentem pobytowym i ma za zadanie ułatwienie i wspieranie przypływu do Niemiec wysoko wykwalifikowanych obywateli spoza Unii Europejskiej. Niebieska karta skierowana jest do osób, które przybywają z kraju spoza Unii Europejskiej, posiadają już inny dokument pobytowy w Niemczech bądź Niebieską kartę UE innego kraju członkowskiego UE. Niebieską kartę UE można uzyskać spełniając następujące warunki:

  • ukończone studia wyższe (jeśli studia nie zostały ukończone w Niemczech, dyplom musi być uznany lub porównywalny z niemieckim dyplomem ukończenia studiów wyższych),
  • umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy oraz
  • roczną minimalną płacę brutto (Aktualna tabela z granicą płacy minimalnej brutto znajduje się na stronie www.bamf.de/blauekarte)

Wprzypadku tzw. zawodów deficytowych jak np. inżynierów, matematyków czy lekarzy medycyny obowiązuje niższa granica rocznej płacy minimalnej brutto. W tym przypadku przyznanie odbywa się jedynie za zgodą Federalnego Urzędu Pracy. Wyjątkiem jest ukończenie studiów wyższych w Niemczech.

Dalsze informacje: