Grupa robocza (niem. ARGE) praca na rzecz uchodźców

Grupa robocza (ARGE) praca na rzecz uchodźców(niem. Arbeitsgemeinschaft Flüchtlingsarbeit, ARGE) jest zrzeszeniem organów odpowiedzialnych za charytatywną pracę socjalną AWO Kreisverband Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe i Kreisdiakonieverband dla miasta i powiatu Heilbronn na zlecenie miasta. Pracownicy ARGE na rzecz uchodźców towarzyszą i doradzają wolontariackim grupom roboczym oraz wolontariuszom, którzy są aktywni niezależnie od grupy roboczej. Ponadto organizują oni szkolenia tematyczne, aby wspierać i promować swoją pracę. Dzięki ścisłej współpracy z miejską pracą społeczną, pełnomocniczki ds. uchodźców i ośrodkami doradztwa dla migracyjntów, ARGE może udzielić informacji o tym, gdzie w danym momencie potrzebna jest pomoc lub polecą fachową pomoc w innych instytucjach. Od czasu rozszerzenia ARGE o tematy związane z zarządzaniem integracją, mają miejsce projekty zależne od zapotrzebowania również w obszarach dostępu do rynku pracy, pośrednictwa mieszkań, ochrony zdrowia, partycypacji społecznej i zapobiegania zadłużeniu.

Chcecie Państwo nas wesprzeć? Poinformować się? Wnieść nowe pomysły?

Ucieszymy się z informacji od Państwa!

Heilbronn ist ein Zusammenschluss der Träger der freien Wohlfahrtspflege Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe und Kreisdiakonieverband für den Stadt- und Landkreis Heilbronn im Auftrag der Stadt Heilbronn. Die MitarbeiterInnen der ARGE Flüchtlingsarbeit begleiten und beraten ehrenamtliche Arbeitskreise sowie Ehrenamtliche, die unabhängig eines Arbeitskreises aktiv sind. Zusätzlich organisieren sie themenspezifische Schulungen, um diese bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit der städtischen Sozialarbeit, der Flüchtlingsbeauftragten und den Migrationsberatungsstellen, kann die ARGE Auskunft darüber geben, wo momentan Hilfe benötigt wird bzw. fachspezifisch weitervermitteln. Die ARGE-Mitarbeitenden sind somit nicht nur AnsprechpartnerInnen für bereits aktive Helferinnen und Helfer, sondern auch für Interessierte an einem Ehrenamt im Bereich Flüchtlingsarbeit. Seit der Erweiterung der ARGE durch Themen des Integrationsmanagements finden auch bedarfsorientierte Projekte in den Bereichen Arbeitsmarktzugang, Wohnraumvermittlung, Gesundheit, soziale Teilhabe und Schuldenprävention statt.

Sie möchten mithelfen? Anpacken? Sich informieren? Ideen einbringen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!