Υπηρεσίας συμπαράστασης

Οι ψυχικές ασθένειες, καθώς και οι σωματικές, πνευματικές ή συναισθηματικές αναπηρίες, μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία των ατόμων να φροντίσουν τις υποθέσεις τους συνολικά ή εν μέρει. Συχνά οι πάσχοντες χρειάζονται έναν συμπαραστάτη, ο οποίος να τους υποστηρίζει σε νομικά θέματα. Η συμπαράσταση αυτή παρέχεται μόνο εάν δεν υπάρχει άλλες βοήθειες. Η συμπαράσταση μπορεί να αποφευχθεί εάν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ένα έμπιστο πρόσωπο ή μπορεί ακόμα να εξουσιοδοτηθεί. Προϋπόθεση για αυτό είναι ότι ο εξουσιοδοτών είναι ικανός για δικαιοπραξία κατά τη στιγμή της έκδοσης της πληρεξουσιότητας.Έντυπα υποβολής νομικής συμπαράστασης μπορούν να ληφθούν από την υπηρεσία συμπαράστασης της πόλης Χαϊλμπρόν.Βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας συμπαράστασης Χαϊλμπρόν

 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με προληπτικά πληρεξούσια, διάθεση συμπαράστασης και ασθένειας
 • Γενικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με νομικά ζητήματα συμπαράστασης
 • Συμβουλές σε συγγενείς που επιθυμούν να αναλάβουν την συμπαράσταση ή κατέχουν ήδη τη συμπαράσταση κάποιου οικείου τους
 • Επικυρώσεις γνήσιου της υπογραφής προληπτικών πληρεξούσιων και τις διαθέσεις συμπαράστασης (παράβολο 10 ευρώ ανά αντίγραφο)
 • Παροχή βοήθειας στο δικαστήριο συμπαράστασης για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της έκτασης της νομικής συμπαράστασης, πρόταση για ανάληψη της συμπαράστασης από κατάλληλα πρόσωπα και υποστήριξη επαγγελματικών συμπαραστατών.  
 • Καθοδήγηση συμπαραστάσεων

Για περαιτέρω ερωτήσεις, βρίσκονται στη διάθεσή σας οι συνεργάτες / -ριες της υπηρεσίας συμπαράστασης της πόλης της Χαϊλμπρόν.

Οι ψυχικές ασθένειες, καθώς και οι σωματικές, πνευματικές ή συναισθηματικές αναπηρίες, μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία των ατόμων να φροντίσουν τις υποθέσεις τους συνολικά ή εν μέρει. Συχνά οι πάσχοντες χρειάζονται έναν συμπαραστάτη, ο οποίος να τους υποστηρίζει σε νομικά θέματα. Η συμπαράσταση αυτή παρέχεται μόνο εάν δεν υπάρχει άλλες βοήθειες. Η συμπαράσταση μπορεί να αποφευχθεί εάν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ένα έμπιστο πρόσωπο ή μπορεί ακόμα να εξουσιοδοτηθεί. Προϋπόθεση για αυτό είναι ότι ο εξουσιοδοτών είναι ικανός για δικαιοπραξία κατά τη στιγμή της έκδοσης της πληρεξουσιότητας. Έντυπα υποβολής νομικής συμπαράστασης μπορούν να ληφθούν από την υπηρεσία συμπαράστασης της πόλης Χαϊλμπρόν. Βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας συμπαράστασης Χαϊλμπρόν

 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με προληπτικά πληρεξούσια, διάθεση συμπαράστασης και ασθένειας
 • Γενικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με νομικά ζητήματα συμπαράστασης
 • Συμβουλές σε συγγενείς που επιθυμούν να αναλάβουν την συμπαράσταση ή κατέχουν ήδη τη συμπαράσταση κάποιου οικείου τους
 • Επικυρώσεις γνήσιου της υπογραφής προληπτικών πληρεξούσιων και τις διαθέσεις συμπαράστασης (παράβολο 10 ευρώ ανά αντίγραφο)
 • Παροχή βοήθειας στο δικαστήριο συμπαράστασης για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της έκτασης της νομικής συμπαράστασης, πρόταση για ανάληψη της συμπαράστασης από κατάλληλα πρόσωπα και υποστήριξη επαγγελματικών συμπαραστατών.  
 • Καθοδήγηση συμπαραστάσεων

Για περαιτέρω ερωτήσεις, βρίσκονται στη διάθεσή σας οι συνεργάτες / -ριες της υπηρεσίας συμπαράστασης της πόλης της Χαϊλμπρόν.