Σπουδές στη Χαϊλμπρόν

Στην ανώτατη σχολή της Χαϊλμπρόν φοιτούν (HHN) περίπου 8.300 σπουδαστές σε τρεις τοποθεσίες (Heilbronn, Schwäbisch Hall και Künzelsau) στους τομείς: τεχνολογία, οικονομικά και πληροφορική. Πολλοί από αυτούς προέρχονται από το εξωτερικό. Για να σπουδάσει κανείς στην HHN, απαιτούνται ένα απολυτήριο, το οποίο να είναι ισοδύναμο με το γερμανικό απολυτήριο, καθώς επίσης και πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Για σπουδές στη γερμανική γλώσσα χρειάζεστε εξετάσεις γλώσσας (π.χ. TestDaF4 ή DSH-2, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 / C1): για ένα πρόγραμμα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να αποδείξετε εξετάσεις στα αγγλικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις εγγραφής και σχετικά με ποια έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ανώτατη σχολή της Χαϊλμπρόν.

Σύνοψη όλων των προγραμμάτων φοίτησης:

Περαιτέρω πληροφορίες: