Προσφορά φύλαξης παιδιών

Προσφορά φύλαξης μικρών παιδιών
Για τη φύλαξη παιδιών ενός εώς έξι ετών υπάρχουν στη διάθεσή σας στη Χαϊλμπρόν πολυάριθμοι (ολοήμεροι) παιδικοί σταθμοί. Ακόμη και για μικρότερα παιδιά υπάρχουν αρκετές θέσεις. Μία εναλλακτική είναι και οι μητέρες ή πατεράδες ημερήσιας φροντίδας. Μία ιδιαιτερότητα της Χαϊλμπρόν είναι ο
δωρεάν παιδικός σταθμός για όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών. Όποιος χρειάζεται φύλαξη μόνο για λίγες ώρες, βρίσκει στη Χαϊλμπρόν αρκετά γραφεία παροχής Babysitter.

Προσφορά φύλαξης παιδιών σχολικής ηλικίας
Για να βρίσκεται το παιδί σας κοντά στο σχολείο του, υπάρχει σε κάθε περιοχή ένα δημοτικό σχολείο.  Όλα τα δημοτικά σχολεία και σχεδόν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της πόλης παρέχουν ολοήμερη φύλαξη όπως επίσης και γεύμα στην τραπεζαρία. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι επίσης σε καλά χέρια μετά από το σχολείο στα δημοτικά οικήματα νεολαίων.