Γονικό επίδομα

Γονικό επίδομα
Το γονικό επίδομα εξασφαλίζει μετά από γέννηση ενός παιδιού μία καλή αρχή στηνκοινή ζωή με το νέο μέλος της οικογενείας. Οι γονείς μπορούν να διαλέξουν μεταξύ τη λήψη του κλασσικού έως τώρα γονικού επιδόματος και του γονικού επιδόματοςΣΥΝ ή να συνδυάσουν και τα δύο, εάν το παιδί γεννήθηκε μετά από τις 01.07.2015.

Κλασσικό γονικό επίδομα
Το κλασσικό γονικό επίδομα καταβάλλεται σε μητέρες και πατεράδες το μέγιστο έως 14 μήνες, οι οποίοι μπορούν να μοιράσουν το χρονικό διάστημα ελεύθερα μεταξύ τους. Ο ένας γονέας μπορεί να λάβει επίδομα τουλάχιστον δύο και το μέγιστο δώδεκα μήνες. Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το γονικό επίδομα ως αντικατάσταση εισοδήματος, μπορούν να λάβουν το γονικό επίδομα για 14 μήνες.

Γονικό επίδομαΣΥΝ
Το γονικό επίδομαΣΥΝ προβλέπεται για μητέρες και πατεράδες, οι οποίοι θέλουν ήδη κατά τη διάρκεια της λήψης γονικού επιδόματος να ξεκινήσουν να εργάζονται σε μερική απασχόληση. Από έως τώρα ένα μήνα γονικού επιδόματος γίνονται δύο μήνες γονικό επίδομαΣΥΝ. Εάν αποφασίσουν μητέρα και πατέρας, να εργαστούν ταυτόχρονα για τέσσερις μήνες αντίστοιχα 25 έως 30 ώρες την εβδομάδα, κι έτσι  να οιραστούν και το χρόνο με το παιδί, τότε παρέχεται ένα πρόσθετο επίδομα συντρόφων υπό τη μορφή τεσσάρων πρόσθετων μηνών γονικού επιδόματοςΣΥΝ ανά γονέα.