Δόμηση και κατοικία

Το κέντρο εξυπηρέτησης δόμησης στην υπηρεσία σχεδιασμού και δικαίου δόμησης είναι αρμόδιο για τις πολίτισσες και τους πολίτες όταν προκύπτουν ερωτήσεις γύρω από το θέμα «δόμηση». Σε περίπτωση δόμησης ή αγορά κατοικίας η τράπεζα L-Bank χορηγεί δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο. Πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες, όπως επίσης και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδότησης θα λάβετε στο κέντρο εξυπηρέτησης κατοικία στην υπηρεσία σχεδιασμού και δικαίου δόμησης. Εκεί θα λάβετε επίσης και το φυλλάδιο «Πληροφορίες και συμβουλές για αναζητώντες κατοικία και μισθωτές στη Χαϊλμπρόν».