Υποστήριξη γλώσσας στο σχολείο

Μαθητές/-ριες με τις ανάγκη γλωσσικής υποστήριξης λαμβάνουν στη Χαϊλμπρόν επιπλέον υποστήριξη γλώσσας. Σχεδόν όλα τα δημοτικά σχολεία στη Χαϊλμπρόν συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Γλώσσα για τη ζωή" της Ακαδημίας για καινοτομία στην εκπαίδευση και διαχείριση Heilbronn-Franken-κοινωφελής ΕΠΕ (aim). Το καταρτισμένο (aim) προσωπικό γλωσσικής υποστήριξης βοηθάει τους μαθητές/-ριες σε μικρές ομάδες, να επεκτείνουν και να σταθεροποιήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες εξατομικευμένα. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε γερμανάκια όσο και σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα γλωσσικής υποστήριξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αντίστοιχο σχολείο.

Κατάλογος όλων των σχολείων της Χαϊλμπρόν