Υπηρεσίες πολιτών

Στη Χαϊλμπρόν εκτός από την κεντρική υπηρεσία πολιτών στο δημαρχείο, θα βρείτε σε κάθε περιοχή της
πόλης μία υπηρεσία πολιτών. Περαιτέρω υπηρεσίες της πόλης και εγκαταστάσεις βρίσκονται κατανεμημένες σε διάφορα υπηρεσιακά κτήρια κυρίως στο κέντρο της πόλης, μεταξύ αυτών η υπηρεσία για οικογένεια, νεολαία και ηλικιωμένους και η υπηρεσία δημοσίας τάξης. Η πολεοδομία βρίσκεται στις τεχνικές υπηρεσίες του δημαρχείου.

Μπορείτε να διεκπεραιώσετε τα εξής στιςυ πηρεσίας πολιτών μας:

Κάτοικοι

 • Δήλωση κατοικίας κατά την προσέλευση ή μετακόμιση
 • διαβατήρια και ταυτότητες
 • αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • απόσπασμα γενικού εμπορικού μητρώου
 • επικύρωση φωτοαντιγράφων και υπογραφών
 • παράδοση απολεσθέντων αντικειμένων
 • ερωτήσεις σχετικά με τα απορρίμματα
 • δηλώσεις δέσμευσης για προσκλήσεις από το εξωτερικό
 • δηλώσεις σκύλων

Κατοικία και κοινωνικά

 • οικογενειακό πάσο περιφέρειας και πόλης
 • αίτηση βοηθήματος κατοικίας
 • εκπαίδευσης και γονέων

Επιχειρήσεις και συγκοινωνία

 • δίπλωμα οδήγησης
 • έναρξη και διακοπή ειτηδεύματος
 • προσωρινές άδειες λειτουργίας εστιατορίων
 • άδειες αλιείας
 • σήματα στάθμευσης κατοίκων και αναπήρων

Στις υπηρεσίες πολιτών διατίθενται επίσης διάφορα έντυπα και αιτήσεις, πχ για πιστοποιητικά δικαιώμα.

Περαιτέρω έντυπα: