Πολιτική

Δημοτικό συμβούλιο
Η επιτροπή εκπροσωπεί τις πολίτισσες και τους πολίτες της πόλης. Καθορίζει τους κανόνες διοίκησης, παίρνει σημαντικές αποφάσεις, ελέγχει τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί τη διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο το δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπεί και αποφασίζει σχετικά με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα της πόλης. Στην επιτροπή ανήκουν 40 σύμβουλοι. Η επιτροπή εκλέγεται ανά πενταετία και συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το μήνα στο δημαρχείο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Δημοτικό συμβούλιο νεολέων
Από το 1998 υπάρχει στη Χαϊλμπρόν ένα δημοτικό συμβούλιο νεολαίων. Για δύο χρόνια εκλέγονται 20 κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14 έως 18 ετών, τα οποία εκπροσωπούν τα ενδιαφέροντα των νεολαίων στη Χαϊλμπρόν. Οι κατά κανόνα μηνιαίες συνεδριάσεις είναι συνήθως δημόσιες και ευχαρίστως επισκέψιμες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Συμβούλια περιφέρειας
Σε κάθε περιοχή της πόλης υπάρχει ένα συμβούλιο περιφέρειας με δέκα μέλη αντίστοιχα, το οποίο  συμβουλεύει το δημοτικό συμβούλιο και τη διοίκηση σε σημαντικές υποθέσεις της περιοχής. Τα μέλη επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο μετά από τις δημοτικές εκλογές ανάλογα με το αποτέλεσμα στην αντίστοιχη περιοχή της πόλης.

Συμβούλιο συμμετοχής και ένταξης
Το συμβούλιο συμμετοχής και ένταξης της Χαϊλμπρόν έχει συνολικά 20 μέλη, μεταξύ αυτών επτά  εκπροσώπους από το δημοτικό συμβούλιο και 13 εμπειρογνώμονες κατοίκους με ιστορικό  μετανάστευσης. Η επιτροπή φροντίζει από το έτος 2008 για τη βελτίωση της συμμετοχής και ένταξης των κατοίκων της Χαϊλμπρόν διαφόρων πολιτισμών. Κατά κανόνα το συμβούλιο συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο και συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας. Η οργανική μονάδα συμμετοχή και ένταξη έχει τη διεύθυνση του συμβουλίου.