Το δημαρχείο

Το δημαρχείο και η δημοτική διοίκηση (της πόλης) είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς για όλες τις  πολίτισσες και όλους τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν π.χ. να αιτηθούν ένα διαβατήριο ή να δηλώσουν ένα αυτοκίνητο. Άλλα και όποιος επισκέπτεται ενα μουσείο στη Χαϊλμπρόν ή ανοίγει στο σπίτι του τη βρύση,  έρχεται σε επαφή με τη δημοτική διοίκηση. Διότι στην πόλη ανήκουν οργανικές μονάδες, υπηρεσίες και  δημοτικές επιχειρήσεις όπως το θέατρο και οι επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων, πολιτιστικά ινστιτούτα αρκετές ΕΠΕ όπως οι επιχειρήσεις παροχής ενέργειας και το νοσοκομείο. Η δημοτική διοίκηση απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα με αντίστοιχα μία αντιδήμαρχο ή έναν αντιδήμαρχο ως επικεφαλής.