Εγγραφή

Εγγραφή στην υπηρεσία πολιτών
Όποιος μετοικεί στη Γερμανία ή μετακομίζει εντός Γερμανίας, πρέπει να εγγραφεί εντός δύο εβδομάδων στην πόλη ή το δήμο. Νέοι πολίτες, οι οποίοι μετοικούν στη Χαϊλμπρόν, εγγράφονται στην υπηρεσία πολιτών της πόλης της Χαϊλμπρόν. Για όλους τους νέους πολίτες, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, είναι υπεύθυνος ο αντίστοιχος δήμος. Η εγγραφή στην πόλη της Χαϊλμπρόν γίνεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις, είτε απ 'ευθείας  στην μεταναστευτική υπηρεσία ή σε μία από τις αστικές υπηρεσίες πολιτών.

Στις υπηρεσίες πολιτών της πόλης της Χαϊλμπρόν πρέπει να εγγράφονται τα εξής άτομα:

  • Άτομα τα οποία κατοικούν ήδη στην πόλη της Χαϊλμπρόν
  • Άτομα από κράτη μέλη της ΕΕ / ΕΟΚ
  • Άτομα με έγκυρη άδεια παραμονής (π.χ. άδεια παραμονής, άδεια μόνιμης διαμονής)

Όταν εγγραφείτε στις αστικές υπηρεσίες πολιτών της πόλης της Χαϊλμπρόν, υποστηρίζεστε από έναν οδηγό που είναι διαθέσιμος σε 16 γλώσσες. Παρακαλούμε να φέρετε στην εγγραφή σας το έγκυρο διαβατήριο και / ή την ταυτότητά σας, όπως επίσης και την άδεια παραμονής όλων των συγγενών σας που μετακομίζουν.

Εγγραφή στην υπηρεσία αλλοδαπών
Νέοι πολίτες, οι οποίοι μετοικούν από το εξωτερικό στη Χαϊλμπρόν ή δεν έχουν έγκυρη άδεια παραμονής, εγγράφονται στην υπηρεσία αλλοδαπών στο δημαρχείο. Για την εγγραφή παρακαλείστε να φέρετε μαζί σας τα έγγραφα παραμονής σας (π.χ. βεβαίωση ανοχής, βίζα) και μία συμπληρωμένη βεβαίωση του ιδιοκτήτη της κατοικίας σας.