İş ve işçi bulma kurumu

İş ve İşçi Bulma Kurumu (Agentur für Arbeit)
İş ve işçi Bulma Kurumu, işçileri ve işverenleri iş ve meslek eğitimi piyasası konusuyla ilgili her şekilde bilgilendirir. İş ve işçi bulma kurumunun başlıca görevleri şunlardır:

  • İşyeri ve meslek eğitim yeri için aracılık
  • Meslek seçim danışmanlığı
  • İşveren danışmanlığı
  • Mesleki eğitim desteği
  • Meslek içi eğitim desteği
  • Engelli insanların meslek hayatına kazandırılması
  • İş yerlerinin muhafazası ve meydana getirilmesi
  • İşsizlik parası veya iflas parası gibi işsizlik ödemeleri

Bunun haricinde "Almanya’da çalışmak“ konusuyla ilgili Yurtdışı İhtisas Meslekleri Dairesinin (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – ZAV) sanal Welcome-Center‘ine danışabilirsiniz. Orada farklı dillerde bilgi alabilirsiniz ve şahsi bir görüşmeye ihtiyaç duyduğunuzda uygun muhatap kişiye yönlendirilirsiniz. İş ve işçi Bulma Kurumunun farklı danışma imkanları herkes için ücretsizdir.

İş merkezi (Jobcenter)
Jobcenter İşsizlik Parası II’yi alma hakkına sahip olan kişilerle ilgilenip kendilerine destek verir. Jobcenter’in hedefi yardım hakkına sahip olan kişileri, iş ve meslek hayatıyla bütünleştirip geçimlerini sağlamaktır. Maddi desteğe hakkınızın olup olmadığını direkt olarak Jobcenter’de öğrenebilirsiniz. Jobcenter’in internet sayfasında başvuru ve formlar ve de farklı dillerde bilgiler mevcuttur.