Urząd d/s opieki

Psychiczne zachorowania, a także niepełnosprawność fizyczna, umysłowa lub psychiczna prowadzą do tego, że ludzie całkowicie lub po części nie potrafią się już zająć swoimi sprawami. Często osoby te potrzebują opiekuna wspierającego ich w prawnych sprawach. Ustanowienie opieki jest możliwe, jeśli nie jest dostępna inna forma pomocy. Można uniknąć ustawnowienia opieki, jeśli została upoważniona już zaufana osoba lub może ona zostać jeszcze upoważniona. Warunkiem tego jest, aby mocodawca w momencie wystawienia pełnomocnictwa był zdolny do czynności prawnych. Formularze zachęcające do ustanowienia opieki prawnej możecie Państwo otrzymać w Urzędzie ds. opieki Miasta Heilbronn. Znaczące zadania Urzędu ds. opieki w Heilbronnie:

  • Ogólne informacje dotyczące pełnomocnictw prewencyjnych, rozporządzenie pacjenta dotyczące osoby opiekuna i dyspozycje pacjenta,
  • Ogólne informacje i doradztwo odnośnie pytań prawa opiekuńczego,
  • Doradztwo dla bliskich osób, które chcą przejąć opiekę lub już ją sprawują,
  • Uwierzytelnienie podpisów na pełnomocnictwach prewencyjnych i rozporządzeniach o opiece (za opłatą w wysokości 10 euro za egzemplarz),
  • Wsparcie sądu opiekuńczego w sprawdzaniu konieczności i zakresu ustawowej opieki, proponowanie odpowiedniego opiekuna, rekrutacja i wsparcie zawodowych opiekunów,
  • Prowadzenie opieki.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji są pracownicy Urzędu ds. opieki Miasta Heilbronn.