Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny
Wszystkie dzieci otrzymują do 18 roku życia zasiłek rodzinny. Ponadto spełniając odpowiednie warunki zasiłek ten może być wypłacany dłużej. Wnioski o zasiłek rodzinny otrzymacie Państwo w Urzędzie Pracy w Heilbronnie lub na stronie internetowej Federalnego Urzędu Pracy. Wypełniony wniosek należy przesłać do kasy rodzinnej: Familienkasse Baden-Württemberg Ost w Tauberbischofsheim.

Dodatek rodzinny
Osoby samotnie wychowujące i rodzice są uprawnieni do pobierania dodatku rodzinnego, gdy: 

  • ich dzieci nie są zamężne/żonate,
  • ich dzieci są poniżej 25 roku życia, 
  • żyją w ich gospodarstwie, 
  • na te dzieci pobierany jest zasiłek rodzinny, 
  • miesięczne dochody rodziców osiągają próg minimalnego dochodu, 
  • uwzględniane dochody i majątek nie przekraczają progu maksymalnego dochodu oraz 
  • zapotrzebowanie rodziny poprzez wypłacanie dodatku rodzinnego jest pokryte i z tego względu nie istnieje roszczenie o zasiłek Arbeitslosengeld II/dodatek socjalny.