Wniosek o uprawnienie do poszukiwania mieszkań komunalnych

Aby móc wprowadzić się do mieszkania z dofinansowaniem potrzebujecie Państwo zaświadczenia uprawniające do poszukiwania mieszkania komunalnego. Wniosek o udzielenie niniejszego zezwolenia można złożyć w Service Center Spraw Mieszkaniowych Urzędu ds. Planowania i Prawa Budowlanego (niem. Planungs- und Baurechtsamt) jak i we wszystkich Urzędach Spraw Obywatelskich. Wnioski dostępne są również w internecie.