Parkowanie

Centrum miasta Heilbronn oferuje ponad 6000 miejsc parkingowych dla gości. Poza parkingami wielopoziomowymi można parkować za opłatą poza strefami parkingowymi dla mieszkańców. Bilety otrzymuje się w okolicznych automatach biletowych. Proszę zwrócić przy tym uwagę na dopuszczalny czas parkowania. Heilbronn jest podzielony na 37 stref parkingowych dla mieszkańców. Dzięki karcie parkingowej jesteście Państwo uprawnieni do parkowania w podanej strefie, na wyznaczonych miejscach parkingowych dla mieszkańców. Nie istnieje gwarantowane roszczenie do konkretnego miejsca parkingowego. Karty parkingowe wydawane są za opłatą w Urzędach Spraw Obywatelskich.