Poradnictwo dla osób z upośledzeniem

Poradnictwo dla osób z upośledzeniem skierowane jest w szczególności do osób szukających wsparcia z powodu fizycznych, psychicznych czy umysłowych upośledzeń. Poradnictwo dla osób z upośledzeniem informuje o: 

 • świadczeniach pomocy w integracji osób upośledzonych (osobisty budżet, rodzaje mieszkań, warsztaty pracy chronionej), 
 • usługach transportowych dla osób ciężko upośledzonych z miasta, 
 • możliwościach wsparcia w celu stworzenia mieszkania bez barier,
 • legitymacji dla osób ciężko upośledzonych, 
 • przekierowaniu do odpowiednich nośników kosztów (ubezpieczalnia emerytalno-rentowa, kasa chorych oraz poradnictwo opiekuńcze) i 
 • ofertach spędzania czasu wolnego.

Dalsze informacje

Poradnictwo dla osób z upośledzeniem skierowane jest w szczególności do osób szukających wsparcia z powodu fizycznych, psychicznych czy umysłowych upośledzeń. Poradnictwo dla osób z upośledzeniem informuje o: 

 • świadczeniach pomocy w integracji osób upośledzonych (osobisty budżet, rodzaje mieszkań, warsztaty pracy chronionej), 
 • usługach transportowych dla osób ciężko upośledzonych z miasta, 
 • możliwościach wsparcia w celu stworzenia mieszkania bez barier,
 • legitymacji dla osób ciężko upośledzonych, 
 • przekierowaniu do odpowiednich nośników kosztów (ubezpieczalnia emerytalno-rentowa, kasa chorych oraz poradnictwo opiekuńcze) i 
 • ofertach spędzania czasu wolnego.

Dalsze informacje