Podanie o pracę i życiorys

W przypadku znalezienia ciekawej oferty pracy należy przygotować podanie o pracę. W Niemczech składa się ono z następujących elementów:

  • pismo przewodnie
  • życiorys tabelaryczny
  • świadectwa.

W piśmie przewodnim opisujecie Państwo swoje najważniejsze kwalifikacje odnośnie miejsca pracy i pokazujecie, dlaczego ubiegacie się o to miejsce pracy. W życiorysie przedstawiacie po krótce w postaci tabelarycznej wszystkie etapy życiowe. Również przetłumaczone świadectwa szkolne, ukończenia szkoły wyższej i zdobycia zawodu powinny być dołączone do podania. Jak duże szanse macie Państwo na zdobycie pracy, zależy często od tego, jak dobrze znacie język niemiecki. Poza tym ważnym jest postarać się o uznanie zakończenia danej szkoły lub zdobycia tytułu zawodowego (patrz Uznawanie kwalifikacji zawodowych).

Wsparcie przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych jak i wskazówek oraz informacji dotyczących postępowania aplikacyjnego otrzymacie Państwo w BiZ (patrz Centrum Informacji Zawodowej) Urzędu Pracy oraz wydziałach doradztwa migracyjnego (patrz Poradnie migracyjne) w Heilbronnie.