Gospodarka

Partner gospodarki
Heilbronn zapewnia dla każdej sytuacji zakładowej i każdej branży odpowiednią osobę kontaktową. Poniżej wymienieni są niektórzy partnerzy ze swoją ofertą, którzy np. pomagają w znalezieniu optymalnej siedziby firmy oraz angażują się w kształcenie i szkolenie personelu. Więcej informacji na temat „Gospodarka” otrzymacie Państwo na stronie internetowej miasta.

Wspieranie gospodarki
Miejskie Wspieranie Gospodarki przez miasto jest centralnym punktem kontaktowym dla osób rozpoczynających swoją działalność gospodarczą i przedsiębiorstw z Heilbronnu jak i firm i inwestorów spoza miasta zainteresowanych siedzibą w Heilbronnie. Wydział Wspierania Gospodarki wspiera przedsiębiorstwa i przekazuje kontakty do miejskich urzędów specjalistycznych jak np. Service-Center Urzędu ds. Planowania i Prawa Budowlanego jak i do dalszych instytucji związanych z przedsiębiorstwami jak szkoły wyższe, izby lub regionalne sieci kontaktów przesiębiorstw.

Dalsze informacje: