Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt) znajduje się również Urząd Stanu Cywilnego (niem. Standesamt), do którego kompetencji należą: 

  • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
  • przyjmowanie zgłoszeń narodzin dziecka 
  • przyjmowanie zgłoszeń zgonów 
  • uznawanie zagranicznych rozwodów 
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego 
  • przyjmowanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa (w celu zawarcia związku małżeńskiego za granicą) 
  • udzielanie ślubu 
  • deklaracje o wystąpieniu z Kościoła 
  • zmiana nazwiska 
  • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Dla dzielnic Biberach, Frankenbach i Kirchhausen odpowiednimi są USC dzielnicowe w Urzędach Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt).