Przedmowa Wydział ds. Partycypacji i Integracji

Drodzy nowi Mieszkańcy!

Co roku do Heilbronnu przybywa kilka tysięcy osób z różnych kręgów kulturowych kierując się przy tym różnymi powodami: wielu zostało zwerbowanych przez przedsiębiorstwa i pracują tutaj. Liczni dołączają do swoich rodzin, podejmują tutaj studia, wykorzystują swobodę w obrębie Europy, są uchodźcami lub przeprowadzili się tutaj z powodów sercowych. Witamy ich serdecznie w naszym mieście i cieszymy się, że chcą tutaj zamieszkać i zostać częścią naszego społeczeństwa. Ponieważ nasze struktury w życiu codziennym często znacznie różnić się od tych w kraju Państwa pochodzenia, zestawiliśmy dalsze informacje na temat przybycia i osiedlenia się w Heilbronnie w części B broszury. Tutaj znajdziecie Państwo dalsze osoby i punkty kontaktowe, które udzielą porady i informacji jak i ułatwiają Państwa pierwsze kroki w integracji ze społeczeństwem Heilbronnu.

Mamy nadzieję, że dzięki temu nasze struktury staną się bardziej zrozumiałe. Jeśli stwierdzicie Państwo brak jakiś ważnych tematów, prosimy zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia naszej strony powitalnej w internecie.

Roswitha Keicher

Kierownik Wydziału ds. Partycypacji i Integracji

Drodzy nowi mieszkańcy,

Udana integracja ma swój początek w kulturze gościnności. Samo powitanie jednak nie wystarczy. Dobre struktury i pozytywne nastawienie wobec nowego to niektóre z warunków, aby ludzie z innych krajów mogli się tutaj zadomowić. Przy czym wzajemne poznanie się jest ważne nie tylko na początku, lecz jest ciągłym procesem na rzecz pokojowego współżycia w różnorodności i międzykulturowości.

Rada ds. Partycypacji i Integracji następująco ujmuje temat: „Naszym zadaniem jest przekazywanie kultury. Pracujemy na rzecz harmonijnego współżycia mieszkańców Heilbronnu, niezależnie od ich pochodzenia. A to dlatego, że różnorodność kultur należy do wizytówki miasta podobnie jak symboliczna postać miasta - szykowna Kätchen czy imponujący kościół św. Kiliana. Życzymy sobie, aby Heilbronn stał się domem dla wszystkich żyjących tutaj narodowości i mocno się za tym wstawiamy. Rada uważa się za sieć powiązań między kulturami dla dobra obywateli Heilbronnu."

W imieniu Rady ds. Partycypacji i integracji