Wsparcie przy nauce języka w przedszkolu

Zintergrowane w codzienne zajęcia wspieranie rozwoju języka wszystkich dzieci ma miejsce we wszystkich placówkach opieki dziennej nad dzieckiem od pierwszego dnia udziału dziecka w zajęciach danej placówki. 1,5 roku przed pójściem do szkoły znajomość języka niemieckiego dzieci sprawdzana jest przez Urząd ds. Zdrowia w ramach badania przedszkolnego. Jeśli w jego trakcie stwierdzi się, że dziecko potrzebuje specjalnej oferty edukacyjnej, skorzystanie z niej jest możliwe bezpośrednio w placówce dziennej opieki lub innej instytucji. Jakie oferty edukacyjne są oferowane zależy od danej instytucji. W sprawie informacji dotyczącej oferty zajęć wspierających rozwój języka należy zwrócić się bezpośrednio do odpowiedniej placówki opieki dziennej.

Lista wszystkich placówek opieki dziennej dla dzieci w Heilbronnie

 

Dalsze informacje: