Nauka języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży

Również dla dzieci i młodzieży dobre zrozumienie i opanowanie języka niemieckiego są istotne w celu uzyskania możliwie najlepszych szans na dobre wykształcenie. Stąd przy przedszkolach w Heilbronnie oferowane są zintegrowane lub dodatkowe zajęcia wspierające naukę języka dla dzieci. Zajęcia te stale dopasowywane są przy tym do nowych sytuacji i indywidualnych potrzeb.