Dalsze oferty

W uzupełnieniu do wymienionych już ofert w Heilbronnie dostępnych jest wiele informacji dotyczących nauki języka niemieckiego jak i prywatne szkoły językowe. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie kursy są bezpłatne lub możliwe jest ich dofinansowanie. Po części muszą być podpisane umowy zawierające zobowiązanie do zapłaty za kurs, również w przypadku przerwania go. Przed podpisaniem umów należy zatem dobrze się poinformować i zasięgnąć porady, jakie inne oferty są jeszcze dostępne. Porad można zasięgnąć między innymi w poradniach migracyjnych lub Wydziale informacyjnym do spraw kursów integracyjnych.