Sostegno all’integrazione

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Le prestazioni di sostegno all’immigrazione costituiscono una particolare forma di sostegno sociale. Ne hanno diritto i soggetti fisicamente o mentalmente disabili nel momento in cui essi, a causa della disabilità, siano limitati nelle possibilità di partecipazione alla vita sociale.
Le prestazioni possono essere fornite in forma di servizi, monetaria (assegnazione di un budget personale) o in natura e possono essere concesse in forma di aiuto ambulante, parzialmente fisso o fisso.
Scopo del sostegno all’integrazione è quello di consentire ai soggetti disabili di prendere parte alla vita sociale e poter condurre una vita più indipendente.