Συμβουλευτική για ανθρώπους με αναπηρία

Η συμβουλευτική για ανθρώπους με αναπηρία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνουν υποστήριξη λόγω σωματικών, ψυχικών ή πνευματικών περιορισμών. Η συμβουλευτική για ανθρώπους με αναπηρία πληροφορεί σχετικά με:

 • Παροχές και βοήθεια ένταξης (προσωπικό μπάτζετ, τρόποι κατοικίας, εργαστήρια)
 • Οδηγοί της πόλης για τη μεταφορά ανθρώπων με βαριά αναπηρία
 • Τρόποι υποστήριξης για τη δημιουργία προσβάσιμων χώρων κατοικίας
 • Πάσο αναπηρίας
 • Παραπομπή στους αντίστοιχους φορείς (συνταξιοδοτική ασφάλεια, ταμείο ασθενείας ή συμβουλευτική φροντίδας) και
 • Προσφορά δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο

Περαιτέρω πληροφορίες

Η συμβουλευτική για ανθρώπους με αναπηρία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνουν υποστήριξη λόγω σωματικών, ψυχικών ή πνευματικών περιορισμών. Η συμβουλευτική για ανθρώπους με αναπηρία πληροφορεί σχετικά με:

 • Παροχές και βοήθεια ένταξης (προσωπικό μπάτζετ, τρόποι κατοικίας, εργαστήρια)
 • Οδηγοί της πόλης για τη μεταφορά ανθρώπων με βαριά αναπηρία
 • Τρόποι υποστήριξης για τη δημιουργία προσβάσιμων χώρων κατοικίας
 • Πάσο αναπηρίας
 • Παραπομπή στους αντίστοιχους φορείς (συνταξιοδοτική ασφάλεια, ταμείο ασθενείας ή συμβουλευτική φροντίδας) και
 • Προσφορά δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο

Περαιτέρω πληροφορίες