Αίτηση δικαιώματος κατοικίας

Για να μείνετε σε επιδοτούμενη κατοικία, απαιτείται βεβαίωση δικαιώματος κατοικίας. Την αίτηση προς χορήγηση δικαιώματος κατοικίας μπορείτε να την κάνετε στο κέντρο εξυπηρέτησης της υπηρεσίας σχεδιασμού και δικαίου δόμησης όπως επίσης και σε όλες τις υπηρεσίες πολιτών. Τα έγγραφα αιτήσεων διατίθενται στο διαδίκτυο.