Διαχείριση απορριμμάτων

Στη Χαϊλμπρόν η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται μέσω κάδων υπολειπόμενων οικιακών  απορριμμάτων, κάδων βιολογικών απορριμμάτων, σάκους ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ή κάδους (για ελαφρές συσκευασίες), μπλε κάδους (χαρτί) όπως επίσης και χώρους ανακύκλωσης. Οι κάδοι είναι ιδιοκτησία της πόλης της Χαϊλμπρόν. Για να αποκτήσετε τους κατάλληλους κάδους απορριμμάτων ή για να τη διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων σας, απευθυνθείτε άμεσα στις επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Σε περίπτωση μετακόμισης εντός της πόλης της Χαϊλμπρόν παίρνετε μαζί σας τους  κάδους σε περίπτωση που στη νέα σας διεύθυνση δεν υπάρχει συλλογικός κάδος. Εάν μετακομίσετε εκτός της Χαϊλμπρόν, πρέπει να δηλώσετε στις επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων την παράδοση των κάδων. Μεταφορές κάδων (μετακόμιση) ή απαραίτητες παραδόσεις (μετακόμιση εκτός πόλης) πρέπει να
δηλώνονται γραπτώς 14 ημέρες πριν από τη μετακόμιση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εφαρμογή Σύμβουλος απορριμμάτων
Η εφαρμογή Σύμβουλος απορριμμάτων των επιχειρήσεων διαχείρισης απορριμμάτων της πόλης της Χαϊλμπρόν υπενθυμίζει την κένωση κάδων υπολειπόμενων οικιακών απορριμμάτων, κάδων βιολογικών
απορριμμάτων, σάκων/ κάδων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δίνει πληροφορίες σχετικά με το ποια απορρίμματα διαχειρίζονται πού, ενημερώνει σχετικά με τις ημερομηνίες συλλογής επικίνδυνων ουσιών
όπως επίσης και απορριμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων, δείχνει όλα τα σημεία χώρων ανακύκλωσης όπως επίσης τα σημεία συλλογής γυαλιού και ενδυμάτων, δείχνει τα σημεία πώλησης σάκων υπολειπόμενων οικιακών απορριμμάτων, βοηθάει μέσω πλοήγησης στην εύρεση αυτών των σημείων.

Υποχρέωση αποχιονισμού και ρίψη αλατιού
Για την απομάκρυνση χιονιού και παγετού από τα πεζοδρόμια ευθύνονται κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και οικημάτων. Εάν εσείς ως μισθωτής ή χρήστης είστε υποχρεωμένος να απομακρύνετε το χιόνι, ρυθμίζεται εξατομικευμένα στο μισθωτήριο συμβόλαιό σας. Ώρες υποχρεωτικού αποχιονισμού και ρίψης αλατιού: Από Δευτέρα έως και Σάββατο πρέπει τα πεζοδρόμια να έχουν αποχιονιστεί και να έχει ριφθεί αλάτι μέχρι τις 08:30, τις Κυριακές και τις αργίες έως τις 09:00. Η υποχρέωση αποχιονισμού λήγει στις 21:00.