Διαμονή

Η αναζήτηση κατάλληλης κατοικίας γίνεταιιδανικά σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο ή σεεπιχειρήσεις κατοικιών. Διευθύνσεις θα βρείτε στο φυλλάδιο «Πληροφορίες και συμβουλές για αναζητούντες κατοικία και ενοικιαστές στη Χαϊλμπρόν», το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο. Έχετε υπόψη σας, ότι οι περισσότεροι ενοικιαστές ζητούνγια ασφάλεια κατά την υπογραφήσυμβολαίου ενοικίασης, εγγύηση ύψους δύο έως τριών ενοικίων.