Θρησκευτικές κοινότητες

Όσο ποικιλόμορφοι είναι οι πολιτισμοί, τόσο  διαφορετικές είναι και οι θρησκευτικές κοινότητες και οι κοινότητες πίστης, όπως επίσης και οι κοσμοθεωρίες στη Χαϊλμπρόν. Εδώ εκπροσωπούνται πολλές περισσότερες από τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου. Για πολλούς ανθρώπους η πίστη είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή, η οποία τους χαρίζει σε διάφορες καταστάσεις της ζωής δύναμη και στήριξη. Υπάρχουν ωστόσο και άνθρωποι οι οποίοι δεν ασπάζονται καμία θρησκεία. Δεδομένου ότι στη Γερμανία έχουμε ανεξιθρησκεία, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό τους εάν και σε ποια θρησκεία ή ποιο δόγμα που θέλει να ανήκει. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου ή μέσω των αρμοδίων αρκετών οργανώσεων μεταναστών.

Θρησκευτικές κοινότητες Χαϊλμπρόν:

Περαιτέρω πληροφορίες: